Orville Redenbacher Air Popper

Toen het magneetkaart-project eind jaren tachtig definitief van de baan was, waren zowel de overheid als de vervoerbedrijven het er over eens dat vervanging van de huidige strippenkaart wenselijk blijft. Een alternatief op de magneetkaart zou de chipkaart kunnen zijn, die destijds nog in ontwikkeling was. Een chipkaart ziet er qua formaat en materiaal hetzelfde uit als een .

Former Kentucky Players In Nba

In Brussel zijn er meerdere vervoersmaatschappijen actief. MIVB ((opent in nieuw venster)) voor verplaatsingen met bus, tram of metro binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.; De Lijn ((opent in nieuw venster)) voor verbindingen tussen Brussel en Vlaanderen; TEC ((opent in nieuw venster)) voor het vervoer tussen Brussel en Wallonië.; De NMBS zorgt voor het .